Mejdal GIK er organiseret med 8 selvstændige afdelinger med egne vedtægter, bestyrelse og økonomi. For yderligere oplysninger om afdelingerne henvises til mejdal.net.

På de 8 afdelingers generalforsamlinger vælges de stemmeberettigede repræsentanter til  repræsentantskabet.  0- 100 medlemmer giver 2 repræsentanter, derefter 1 for hver 100 medlemmer, dog maks. 7 stemmeberettigede repræsentanter.

På det årlige repræsentantskabsmøde vælger repræsentantskabet efter indstilling fra fællesbestyrelsen et forretningsudvalg.

Forretningsudvalgets (FU) opgaver

FU består af 3 personer – formand, kasserer og sekretær

Fællesbestyrelsen består af 11 personer = FU samt de 8 afdelingsformænd (badminton, gymnastik, fodbold, håndbold, motion, onsdagsklubben, petanque, tennis)

FU’s opgaver kan opdeles i 3 forskellige typer:

1)      Daglig drift, hvor FU har ansvar for opgavernes udførelse

2)      Initiativtager til udvikling af klubben internt ved oplæg til fællesbestyrelsen

3)      Initiativtager til udvikling af klubben eksternt, herunder lokalsamfundet, kommunen og organisationer, samt eksternt pr ved oplæg til
         fællesbestyrelsen

Ad 1:

-          ansvar for økonomi og budget i hovedforeningen
-          fordeling af post
-          halfordeling
-          GIK’s økonomiske vilkår for leje af Mejdal Hallen
-          forberede fællesbestyrelsesmøder (1 hvert kvartal)
-          opfølgning på fællesbestyrelsesmøder
-          forberede repræsentantskabsmøder
-          opfølgning på repræsentantskabsmøder
-          koordinering af viden vedr. tilskudsordninger – kommunale som andre
-          overholdelse af foreningens vedtægter
-          deltagelse i afdelingernes generalforsamlinger
-          repræsentere eksternt
              - kommuner
              - hovedorganisationer
              - lokalområdet
-          koordinering af viden vedr. kurser
-          indkaldelse til årlig møde med øvrige interesseorganisationer i Mejdal

Ad2:

Oplæg til fællesbestyrelsen med forslag og konsekvenser vedr. interne forhold f.eks.:
-          tværgående aktiviteter, herunder også kursus
-          nye aktiviteter
-          nye idrætsgrene
-          feriearrangementer (skolernes ferie)
Udvikling af klubben internt
-          bestyrelser
-          træner/leder
Bevarelse og udvikling af idrætsfaciliteter i Mejdal / Halgaard.

Ad3:

Oplæg til fællesbestyrelsen med forslag og konsekvenser vedr. eksterne forhold:

-          oplæg til dagsorden vedr. årligt møde med øvrige organisationer i Mejdal
-          eksternt pr.
-          koordinerende til: Mejdal Hallen, Mejdal  Fonden, Mejdal Bladet, BUM, Halgaard Skole og Borger- & Grundejerforeningen m.fl.
-          kontakt til kommune og organisationer.